TEMAT Tożsamość indywidualna i tożsamość wspólnotowa. Ja, Ty, My.

Tożsamość jest tym czym jest każdy człowiek czyli „Jedynym w swoim rodzaju wraz ze swoimi cechami”. W tym wszytkim mamy percepcję siebie jako odrębnej jednostki, ale również percepcję siebie jako jednostki w grupie. Partecypując całą swoją obecnością w świecie wspólnotowym, mamy możliwość zarówno skonfrontować naszą odrębność, jak i poczuć części wspólne, lub te które wnoszą nowe możliwości, tworząc i wpływając, dopełniając świat dookoła nas. Wspólnotę. Pogłębiając poczucie naszych indywidualnych korzeni, jak i przynależność do grupy, rodzaju ludzkiego.

TERMIN: 3 pazdziernika, sobota

MIEJSCE: zostanie podane w póżniejszym terminie.

Zajęcia będą składać się z dwóch bloków zajęć ruchowych.
Godz. 10. – 10.30 Część teoretyczna
10.30 – 13.00 I Vivencia
13.00 – 15.00 Odpoczynek i przerwa na obiad we własnym zakresie.
15.00 – 17.30 Podzielenie się doświadczeniem po pierwszej części zajęć i II Vivencia

z ok godzinną przerwą na odpoczynek i posiłek, który każdy przyniesie z domu, do podzielenia się z innymi osobami. W czasie zajęć Biodanzy staramy się wzmacniać poczucie solidarności, przynależności i taką prostą, ludzką umiejętność dzielenia się.
Jeżeli jest to Twój pierwszy kontakt z metodą, napisz o tym i przyjdz 15 minut wcześniej.

CENA: 210 zł.
10% zniżki dla osób które uczestniczyły we wcześniejszych zajęciach i warsztatach Biodanzy w Krakowie lub Warszawie z Agnieszką Sut
Osoby zainteresowane z grupy seniorów w Krakowie prosimy o indywidualny kontakt z prowadzącą zajęcia.

Jeżeli potrzebujesz fakturę, napisz o tym w momencie zapisów.

ZAPISY I DODATKOWE INFORMACJE:
Aby potwierdzić swój udział napisz prosze do biodanzawpolsce@gmail.com, lub Messanger Biodanza Polska Agnieszka Sut.
Wpłać zadatek w wysokości 50 zł, który zostanie zwrócony tylko w przypadku anulowania warsztatów.
Agnieszka Sut Biodanza, Bank Millennium, 43116022020000000389325050
Z dopiskiem “imię i nazwisko, warsztaty 3 października w Krakowie.

Uwagi organizacyjne: Na zajęciach tańczymy boso lub w skarpetkach antypoślizgowych. Prosimy o przyniesienie stroju sportowego (koszulka) na zmianę. Dobrze jest zabrać na zajęcia butelkę wody. Prosimy o zgłaszanie problemów zdrowotnych utrudniających uczestnictwo w zajęciach do prowadzącego, przed warsztatami. Organizator ani trener nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody fizyczne lub psychiczne, jakich może doznać uczestnik w trakcie zajęć. Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód wyrządzonych przez niego w miejscu, gdzie prowadzony jest warsztat Biodanzy. Uczestnik wpłacając opłatę za zajęcia akceptuję tym samym powyższe warunki.

BIODANZA – OPIS METODY
Biodanza to system ruchu, który nazywany jest „tańcem” jakkolwiek ma do zaoferowania znacznie więcej niż zajęcia typowo taneczne. Biodanza to dużo więcej niż taniec. To metoda rozwojowa pracy z ciałem.
Mogą w niej uczestniczyć osoby, które nie umieją tańczyć, a nawet te, które nie bardzo lubią taniec. Ruch w Biodanzy jest naturalną formą ekspresji ludzkiej. Pomyśl, że skaczesz ze szczęścia, poruszasz się marszowym krokiem w stronę jakiegoś celu albo w kierunku innej osoby. Takich sytuacji mamy wiele w czasie zajęć. Wszystkie one zostały pogrupowane w około 250 ćwiczeń w Katalogu Ćwiczeń Biodanza® stworzonego przez prof. Rolando Toro.
W metodzie nie ma wyuczonej choreografii ani figur czy kroków tanecznych. Ruch oparty jest o naturalne/ archetypiczne gesty (np. gest przywitania wspólny dla wszystkich kultur świata), które w czasie zajęć potęgują swój wyraz. Podstawą głębokiego działania Biodanza® jest grupa. Nie ma Biodanzy bez grupy. Nie można jej zatańczyć w pojedynkę. To dzięki mnogości interakcji między tańczącymi tworzy się proces, dzięki któremu czujemy m.in. wsparcie, poczucie bezpieczeństwa, przynależności. To dzięki innym tańczącym możemy najwięcej dowiedzieć się o sobie samym/ej.
Muzyka w Biodanzy to obok ruchu i grupy trzeci podstawowy element metody. Nie jest tylko podkładem muzycznym; emocje, które ze sobą niesie, rytm i melodia prowadzą uczestników zajęć w intensywne przeżywanie chwili. To właśnie intensywne „tu i teraz” nazywane jest w Biodanzy „vivencia”.
Twórca Biodanzy – psycholog i antropolog prof. R. Toro wyróżnił 5 linii vivencii: witalność, seksualność, kreatywność, uczuciowość i transcendencja.
W Biodanzy nie stosuje się komunikacji werbalnej. Uczestnicy nie rozmawiają ze sobą. Na jakiej zasadzie zatem działa? Zmiany w uczestnikach zachodzą w trakcie zajęć tylko na poziomie ruchu, emocji i odpowiedzi neuroimmunologicznej organizmu. Biodanza tańczona systematycznie działa nie mniej głęboko niż inne metody rozwoju osobistego, jest metodą która może wspomagać terapie.
Warte podkreślenia jest to, że nie omijając trudnych obszarów naszej psychiki oddziałuje na nie poprzez delikatne podejście do nas samych. Jej mocnym punktem jest pozytywne bodźcowanie w każdym ćwiczeniu. W tym aspekcie, może być porównywana do niektórych elementów Psychologii Pozytywnej. Faktem jest, że pozytywne bodźcowanie powoduje, iż organizm sam przystosowuje się do tego zdrowego stanu, i jest to potwierdzone naukowo. Jest to swego rodzaju intuicyjne „przeprogramowanie” siebie na pełne, szczęśliwe życie. Dlatego charakterystyczne dla pracy Biodanzą jest stałe powtarzanie zdrowych, pozytywnych sytuacji.

Biodanza jest jednym z najlepiej zbadanych naukowo metod pracy z ciałem. Wielość badań przeprowadzanych w różnych ośrodkach na świecie potwierdza jej skuteczność nie tylko w obszarze rozwoju osobistego, ale również w aspekcie terapeutycznym. Biodanzę stosuje się jako wsparcie terapii chorych w szpitalach, centrach terapeutycznych, ośrodkach socjoterapeutycznych, w domach pomocy społecznej.

JAKIE KORZYŚCI OBSERWUJĄ U SIEBIE TAŃCZĄCY BIODANZĘ?
– redukcja stresu,
– wzrost żywotności, chęci do życia,
– poprawa kontaktów międzyludzkich (łatwiejsze nawiązywanie znajomości, przyjaźni)
– lepsze czucie własnego ciała i emocji,
– uwolnienie kreatywności (sprawczości w życiu).

DLA KOGO?
– Dla osób poszukujących nowej, łagodnej, a zarazem skutecznej metody rozwoju osobistego
– Dla chcących umocnić więzi międzyludzkie (funkcjonowanie w społeczności i grupie, pracy, rodzinie),
– Jako wsparcie dla osób z problemami psychosomatycznymi, z zaburzeniami odżywiania, z depresją
– Może być nową formą pracy dla osób profesjonalnie pracujących z ciałem, psychologów (w tym psychoonkologów), pedagogów, terapeutów, edukatorów pracujących z dziećmi i młodzieżą, z ludźmi starszymi, trenerów odpowiedzialnych za budowanie zespołów w firmach.
– UWAGA: Biodanzą mogą również zainteresować się rodzice poszukujący empatycznej, niewerbalnej metody komunikacji z dzieckiem. Jeśli szukacie warsztatów, na których wspólnie z dzieckiem chcielibyście spędzić czas w ruchu i radości, a jednocześnie uczyć się siebie nawzajem, zachęcamy do zapoznania się z tą metodą najpierw na warsztatach dla dorosłych.

PROWADZĄCA:
Agnieszka Sut, Certyfikowana Facilitatorka, Metodyk Biodanza® System Rolando Toro.
Od 1998 mieszka na stałe we Włoszech i tam poznała Biodanzę, z którą jest związana od 2001 roku. Kształciła się w Szkole Biodanza® w Padwie, a później w Centro Studi di Biodanza® w Bolognii uzyskując dyplom IBF Facilitatora Biodanza® Systemu Rolando Toro. Była szkolona również przez twórcę metody prof. Rolando Toro. Uzyskała kilka specjalizacji w wykorzystaniu metody (Biodanza w miejscu pracy -dla firm i zakładów pracy, Biodanza dla dzieci i młodzieży, Biodanza i Geriatria, Biodanza glos i instrumenty perkusyjne, Biodanza wodna).
W 2016 wprowadziła metodę Biodanzy do Polski promując ją poprzez warsztaty, zajęcia, uczestnictwo w festiwalach, konferencjach, zajęciach dla osób dorosłych (zajęcia rozwojowe poprzez pracę z ciałem), seniorów w Domach Opieki, seniorów z chorobą Parkinsona, w Centrach Aktywności Seniora, Uniwersytetach Trzeciego Wieku, dla dzieci oraz w firmach i miejscach pracy jako Team Building.
W lutym 2019 roku założyła pierwszą w Polsce Szkołę dla przyszłych nauczycieli Biodanza® IBF w Polsce. www.biodanza.org, gdzie do prowadzenia zajęć zaprasza najlepszych metodyków Biodanzy z całego świata.
Jest Prezesem Fundacji Biodanza Polska, której celem jest promocja zdrowego stylu życia oraz działań prozdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć ruchowych, w tym metody Biodanza.
www.biodanza.com.pl
FB Biodanza Polska Agnieszka Sut

PRZECIWWSKAZANIA:
W zajęciach Biodanzy może uczestniczyć każdy bez względu na wiek, płeć, zdolności ruchowe i stan zdrowia.
Prosimy jednak o informację w przypadku: zażywania leków psychotropowych, nałogów w trakcie leczenia, problemów z sercem i ciśnieniem, słabowidzenia (niewidomi), poważnych operacji czy amputacji, które odbyły się w przeciągu ostatniego roku.