Biodanza na Festiwalu Świadomej Pracy z Ciałem

10 września zajęcia: Biodanza Systemu Rolando Toro jako forma otwarcia na świat i poczucie się jego częścią. W ramach Festiwalu Świadomej Pracy z Ciałem. Więcej informacji na stronie: http://swiadomosc-ciala.pl/speakers/agnieszka-sut/