Biodanza to system ruchu mający na celu integrację i rozwój osobisty oraz połączenie z życiem i z jego wszystkimi formami wyrazu. Jest oparty na uniwersalnych prawach, które mają na celu ochronę życia 
i zdrowy rozwój człowieka.

Słowo Biodanza to człon dwóch wyrazów: „bios” z greckiego życie 
i „danza” rozumiana jako naturalny ruch pełen ekspresji.

Biodanza została stworzona w latach 60- tych przez prof. Rolando Toro Aranedę (1924-2010) psychologa i antropologa, wykładowcę na wydziale Psychologii Sztuki i Espresji w Instytucie Estetyki na Uniwersytecie Chilijskim, docenta w Centrum Nauk Antropologicznyczno – Medycznych w Szkole Medycznej na Uniwersytecie Chilijskim.

Według prof. Rolando Toro, rozwój ewolucyjny następuje wtedy, kiedy potencjały genetyczne napotykają na możliwość wyrażenia siebie poprzez egzystencję.

Potencjały genetyczne każdego z nas są inne. Ich różnorodność pojawia się przy narodzinach objawiając się poprzez instynkty, działania przeżyte intensywnie, emocje i uczucia. Potencjały te są wyrażane, kiedy napotykają na niezbędne warunki, kofaktory i czynniki środowiskowe.

Biodanza pobudza potencjały, które prowadzą do zachowania i ochrony układu żyjącego. Tworzy ultra skoncentrowane obszary pozwalające na rozwój tych potencjałów genetycznych, często zablokowanych.
Ruch w Biodanzy tworzy się z odczucia. To ruch w naturalnej formie wyrazu, który odwołuje się do codziennych gestów i poruszania się archetypowego podkreślając ważność tych gestów i zmieniając je 
w rytuały. Poprzez te gesty, ruch, vivencie wyrażamy siebie, przyjemność płynąca z poruszania się, przyjemność dzielenia się naszą sferą wewnętrzną i intymną, przyjemność płynąca z przebywania 
z innymi ludźmi

Podczas zajęć Biodanzy jesteśmy wypełniani pozytywnymi bodźcami, które umacniają nasze pozytywne uczucia.

Ćwiczenia w Biodanzy to vivencia – intensywne bycie tu i teraz. Ich celem jest pobudzanie witalności, kreatywności, komunikacji emocjonalnej, zmysłowości i poczucia wspólnoty ze wszechświatem.
Biodanza przynosi efekty tylko dzięki zajęciom prowadzonym przez Certyfikowanego nauczyciela, który prowadzi zajęcia według metodologii Biodanzy Systemu Rolando Toro i dzięki triadzie muzyka -ruch-spotkania w grupie.