Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanego nauczyciela uznanego per International Biodanza Federation, którego możesz zweryfikować na stronie www.biodanza.org. Zajęcia Biodanzy odbywają się w grupach mieszanych i trwają ok. 2 godzin.

Aby uzyskać efekty praktykowania Biodanzy zalecane są zajęcia:

cotygodniowe,
comiesięczne (np.weekendowe),
warsztaty tematyczne.

Wszystkie ćwiczenia odbywają się przy muzyce i poprzedzone są wyjaśnieniem przez nauczyciela ich motywu i celu.

Niektóre ćwiczenia służą integracji ciała, inne głębokiemu uwrażliwieniu, inne natomiast ekspresji i rozwinięciu potencjału genetycznego. Wykonujemy je indywidualnie, w parach i w grupach.
W czasie zajęć, w zależności od tematu, pobudzane są na zmianę następujące formy wyrazu i odczuwania, nazywane w Biodanzy liniami vivenci:

witalność
siła życiowa, energia z jaką człowiek stawia czoła światu; potencjał równowagi, homeostazy, harmonii biologicznej,
seksualność
zdolność do odczuwania pragnień i przyjemności,
kreatywność
odnowa egzystencjalna, tworzenie siebie i przejawianie kreatywności w każdym życiowym działaniu,
emocjonalność
bezwarunkowa miłość do istot ludzkich, łono-przestrzeń emocjonalna, do której możemy przyjąć innych,
transcendencja
zdolność wyjścia poza własne ego, postrzeganie łączności z naturą i z tym co nas otacza.