BIODANZA DLA WSZYSTKICH

16-17 sierpień              piątek-sobota 19-21, 10.00-17.00 Wasztaty
25 sierpień                    niedziela 18.30-20.30
29 wrzesień                  niedziela 18.30-20.30
10 listopad                    niedziela 18.30-20.30
15 grudnia                     niedziela 18.30-20.30

Więcej informacji uzyskasz pisząc do agnieszka.sut@gmail.com